ที่แห่งนี้คื่อที่เราได้รู้จักกัน.....เจ้าวายร้าย.......น้องชายที่พี่พึ่งได้รู้จักเพียงไม่นาน......น้องชายน่ารักยิ่งได้เข้าไปอ่านในบทความ....สัมผัสได้....นายไม่ได้ร้ายอย่างที่เป็น....เสียดาย ....ความตายไม่เคยปราณีใคร...เสียใจ...ที่นายรีบจากพี่ไป....ไปอย่างไม่มีวันกลับมา....หลังจากที่นายจากไป....พี่ต้องหยุดทำใจอยู่นาน...ไม่อยากกลับมาที่แห่งนี้อีก....น้องชายที่น่ารักของพี่น้ำผึ้ง.....หลับสบายนะน้องรัก....สู่สุคติครับ

Comment

Comment:

Tweet